Ogólne warunki wynajmu

Definicje:

Wynajmujący - Art Solutions Łukasz Kiełczewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 73b/14 (00-801 Warszawa)

Miwola Event Group - marka będąca własnością firmy Art Solutions Łukasz Kiełczewski

Sprzęt - wszelkiego rodzaju urządzenia i zaplecze eventowe (namioty, meble, akcesoria itp.), wypożyczane i dostarczane przez Wynajmującego

Klient - firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca wynajmu Sprzętu

Zamówienie - umowa cywilno-prawna, której przedmiotem jest wynajem Sprzętu  

 

Rezerwacja i zamówienie Sprzętu:

 

Rezerwacja Sprzętu dla nowych Klientów odbywa się tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia, płatnej na podstawie faktury pro forma

Podstawą realizacji zamówienia jest podpisane przez Wynajmującego oraz Klienta zamówienie i/lub wymiana wiadomości e-mail, potwierdzająca termin (data, godzina) realizacji oraz lokalizację montażu.

W przypadku braku wpłaty i/lub podpisania zamówienia/potwierdzenia zamówienia przez e-mail, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia

W przypadku rezygnacji z Zamówienia wpłacona przez Klienta zaliczka nie podlega zwrotowi, z uwagi na zarezerwowanie terminu i związane z tym koszty

Cena wynajmu Sprzętu jest ustalana przez Wynajmującego indywidualnie w zależności od dostępności, miejsca montażu oraz wysokości rabatu udzielonego Klientowi

Klient ma obowiązek przedstawić rzetelne warunki dotyczące możliwości montażu Sprzętu, uwzględniajać ukształtowanie terenu, tereny zamknięte/trudnodostępne, roślinność, brak możliwości dojazdu, konieczność wnoszenia i/lub przenoszenia sprzętu

Klient ma obowiązek wyznaczyć osobę decyzyjną, obecną podczas montażu Sprzętu

Wynajmujący wyznacza osobę odpowiedzialną za montaż Sprzętu z ramienia Art Solutions, tzw. kierownika ekipy

Po dokonaniu płatności, Wynajmujący wystawia fakturę VAT.

 

Realizacja Zamówienia

Wynajmujący zapewnia własny transport, montaż oraz demontaż Sprzetu. Nie ma możliwości odbioru Sprzętu we własnym zakresie (nie dotyczy niektórych akcesoriów/elementów wyposażenia - do uzgodnienia indywidualnego)

Wynajmujący gwarantuje brak opóźnień czasowych realizowanych wydarzeń, kulturalną obsługę, sprzęt najwyższej jakości oraz solidny i precyzyjny montaż sprzętu.

Wynajmujący jest zobowiązany do jednorazowego montażu Sprzętu. Ewentualne zmiany położenia poszczególnych elementów są dodatkowo płatne i uzależnione od harmonogramu montażu Wynajmującego.

W chwili zakończenia montażu, Klient zobowiązany jest do podpisania "Protokołu z wynajmu sprzętu", w którym wypisane są wszystkie przekazywane urządzenia/akcesoria.

W przypadku nie dotrzymania przez wypożyczającego uzgodnionego terminu - czasowego opóźnienia montażu, nie pojawienia się na miejscu osoby decyzyjnej wyznaczonej przez Klienta (dotyczy powyżej 30 minut), może zostać naliczona opłata dodatkowa i/lub zostać opóźniony czas montażu Sprzętu

Zgodnie z prawem, za wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz uszkodzenia dóbr materialnych uczestników wydarzeń, powstałe w wyniku eksploatacji sprzętu, odpowiada Klient.

Wynajmujący ma prawo odmowić montażu namiotów/lub samych ścian bocznych namiotów na miejscu montażu ze względu na niebezpieczeństwo dla uczestników wydarzenia, spowodowane trudnymi warunkami atomosferycznymi.

W przypadku trwałych zabrudzeń, trwałych uszkodzeń mechanicznych Sprzętu np. przecięcia lub narażenia materiału na "dym z grilla" itp. substancji tłustych, Klient w pełni odpowiada materialnie za wymianę Sprzętu na nowy.