Ogólne warunki wynajmu dla Klientów biznesowych (zwanych dalej wypożyczającym):

Rezerwacja sprzętu odbywa się tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia.

Podstawą realizacji zamówienia jest wymiana wiadomości e-mail pomiędzy wynajmującym, a wypożyczającym, potwierdzająca termin (data, godzina) realizacji oraz lokalizację montażu.

Wynajmujący wystawia faktury pro-forma w celu potwierdzenia zgodności zamówienia oraz po akceptacji - faktury VAT - przelew.

Wypożyczający zobowiązany jest do uregulowania płatności najpóźniej dobę przed realizacją zamówienia przez wynajmującego.

Wynajmujący zapewnia własny transport, montaż oraz demontaż sprzętu. Wypożyczający nie ma możliwości odbioru sprzętu we własnym zakresie. (nie dotyczy niektórych mebli)

Wypożyczający ma obowiązek przedstawić rzetelne warunki dotyczące możliwości montażu sprzętu, uwzględniajać ukształtowanie terenu, tereny zamknięte/trudnodostępne, roślinność.

Wypożyczający ma obowiązek dokładnie zapoznać się z sugestiami odnośnie planowanej przez wynajmującego realizacji w celu ewentualnej korekty.

Wynajmujący zobowiązany jest rzetelnie poinformować wypożyczającego o ilości wymaganego sprzętu, nagłośnienia, oświetlenia, oraz doboru akcesoriów, bądź sprzętu z zakresu obsługi technicznej wydarzenia takiego jak np. podesty sceniczne lub ekrany projekcyjne.

Wynajmujący gwarantuje brak opóźnień czasowych realizowanych wydarzeń, kulturalną obsługę, sprzęt najwyższej jakości oraz solidny i precyzyjny montaż sprzętu.

Wynajmujący gwarantuje ze swojej strony rzetelność odnośnie wysokiej jakości oferowanych przez siebie usług oraz ich terminowe, staranne zrealizowanie.

Na terenie Warszawy, podstawowa, jednorazowa opłata za transport, montaż oraz demontaż wynosi 350,00 zł netto (dotyczy wynajmu mebli, transport namiotów wyceniany jest indywidualnie - od 0zł ).

Transport poza Warszawę wynosi od 1,20zł netto za 1km w zależności od ciężaru przewożonego ładunku.

Wypożyczający zobowiązny jest do pokrycia kosztów za transport sprzętu drogami płatnymi.

Cena wynajmu sprzętu (nie dotyczy mebli eventowych) dotyczy jednej doby.

Ceny wynajmu ustalane są indywidualnie przez wynajmującego, z korzyścią dla wypożyczającego - możliwość udzielenia rabatów/zniżek.

Zgodnie z prawem, za wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz uszkodzenia dóbr materialnych uczestników wydarzeń, powstałe w wyniku eksploatacji sprzętu - odpowiada wypożyczający.

Wypożyczający ma obowiązek wyznaczyć osobę decyzyjną, obecną podczas montażu sprzętu.

W przypadku rezygnacji z usługi wpłacona przez wypożyczającego zaliczka nie podlega zwrotowi, z uwagi na zarezerwowanie terminu i związane z tym koszty poniesione przez wynajmującego.

W przypadku współpracy długofalowej, wynajmujący gwarantuje współpracę na wyłączność z wypożyczającym.

W przypadku nie dotrzymania przez wypożyczającego uzgodnionego terminu - czasowego opóźnienia montażu, nie pojawienia się na miejscu osoby decyzyjnej wyznaczonej przez wypożyczającego (dotyczy powyżej 30 minut) , wypożyczający zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 500,00 zł netto.

Wynajmujący ma prawo na miejscu montażu, odmowić montażu namiotów/lub samych ścian bocznych namiotów, ze względu na niebezpieczeństwo dla uczestników wydarzenia, spowodowane trudnymi warunkami atomosferycznymi.

Wynajmujący nie odpowiada za rezygnację z wynajmu sprzętu przez wypożyczającego z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zgodnie z prawem, za wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz uszkodzenia dóbr materialnych uczestników wydarzeń, powstałe w wyniku eksploatacji sprzętu - odpowiada wypożyczający.

W przypadku trwałych zabrudzeń, trwałych uszkodzeń mechanicznych namiotów np. przecięcia lub narażenia materiału na "dym z grilla" itp. substancji tłustych, wypożyczający w pełni odpowiada materialnie za wymianę sprzętu na nowy.

Wynajmujący wystawia faktury VAT.

 

Ogólne warunki wynajmu dla Klientów indywidualnych (zwanych dalej wypożyczającym):

Podstawą realizacji zamówienia jest wymiana wiadomości e-mail pomiędzy wynajmującym, a wypożyczającym, potwierdzająca termin (data, godzina) realizacji oraz lokalizację wydarzenia.

Wynajmujący zapewnia własny transport, montaż oraz demontaż sprzętu. Wypożyczający nie ma możliwości odbioru sprzętu we własnym zakresie.

Wypożyczający ma obowiązek przedstawić rzetelne warunki dotyczące możliwości montażu sprzętu, uwzględniajać ukształtowanie terenu, tereny zamknięte/trudnodostępne, roślinność.

Wypożyczający ma obowiązek dokładnie zapoznać się z sugestiami odnośnie planowanej przez wynajmującego realizacji w celu ewentualnej korekty.

Wynajmujący zobowiązany jest rzetelnie poinformować wypożyczającego o ilości wymaganego sprzętu, nagłośnienia, oświetlenia, oraz doboru akcesoriów, bądź sprzętu z zakresu obsługi technicznej wydarzenia takiego jak np. podesty sceniczne lub ekrany projekcyjne.

Ceny realizacji ustalane są indywidualnie pomiędzy stronami. Wynajmujący wystawia faktury VAT.

Rezerwacja sprzętu odbywa się tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia.

W przypadku nie dotrzymania przez wypożyczającego uzgodnionego terminu - czasowego opóźnienia montażu (dotyczy powyżej 30 minut) , wypożyczający zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 500,00 zł netto.

W przypadku trwałych zabrudzeń, trwałych uszkodzeń mechanicznych namiotów np. przecięcia lub narażenia materiału na "dym z grilla" itp. substancji tłustych, wypożyczający w pełni odpowiada materialnie za wymianę sprzętu na nowy.

Zgodnie z prawem, za wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz uszkodzenia dóbr materialnych uczestników wydarzeń, powstałe w wyniku eksploatacji sprzętu - odpowiada wypożyczający.

Wynajmujący nie odpowiada za rezygnację z wynajmu sprzętu przez wypożyczającego z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.